Дезинфекциращият препарат “Ерлан” е с широк спектър на действие срещу грамположителни и грамотрицателни микроорганизми, срещу дрожди и гъби, като комбинацията от двете основни съставки води до синергичен ефект.

Произвежданите с кватернерни амониеви соли почистващи вещества се използват в хранителновкусовата промишленост, пивоварната промишленост, млекопреработването и предприятията за безалкохолни напитки, както и навсякъде, където нарастването на микроорганизмите е вредно.

Някои от многото възможности за приложение:

  • - дезинфекция и почистване на подове;
  • - дизинфекция и миене на мебели, бюра, плотове;
  • - дезинфекция и измиване с машини за съдове и дрехи;
  • - дезинфекция и миене на посуда ръчно;
  • - консервиране;
  • - дезинфекциране и миене на санитарни възли;
  • - дизинфекция и миене на транспортни средства
  • - дезинфекция и миене на инстлации в хранително вкусовата промишленост.

За бързо ориентиране предлагаме повече информация за стойностите на концентрацията и времената за унищожаване на определени бактериални култури, както и въздействието на серуми, твърдост на водата, температура, киселинност/основност на разтвора.

Стойностите са систематизирани съгласно правилата на Немското дружество за хигиена и микробиология (DGHM).

Това, което може да се подчертае, че дезинфекциращ ефект се постига при концентрации под 350 ррм, като за повечето култури тази концентрация е от два до три пъти по-малка и то за времена на експозиция под 5 мин.

Умъртвяване на тестваните щамове.

Тествани щамове концентрации в ррм на акт. субст.
при време на експониране в мин
  2.5 5 10 20

Staphylococcus aureus 

20  

20  

20  

10

Escherichia coli         

160   

40 

20  

10

Citrobacter freundi   

320  

160  

160  

80

Proteus vulgaris        

160   

80 

80  

40

Pseudomonas aeruginosa 

320 

160   

160    

80

Saccharomyces cerevisiae  

160  

160  

80 

40

Candida albicans    

40

20   

20  

20

Oidium lactis   

40

40 

40   

20

Aspergillus niger   

80

80   

80 

40

Penicillium funiculosum   

160 

80

80

40

Cladosporium herbarum   

20  

20  

10   

10

Aureobasidium pullulans  

20  

20

10   

10

Препоръчваме “Ерлан” да се използва в концентрация от 1%. Когато се желае особено бърз ефект, може да се използва и концентрация до 1.5%. С така приготвения разтвор се обработват необходимите за дезинфекция повърхности. След 5 до 15 минути се изплаква обилно с вода.

Използваните в препарат “Ерлан” съставки отговарят на съвременните европейски норми за опазване на околната среда. За разлика от препаратите, освобождаващи хлор, Ерлан не уврежда околната среда и не разрушава озоновия слой.

Ерлан притежава уникална трайност; три години е трайността на най-нетрайната съставка и това не е дезинфекциращата, която практически не намалява своето действие с времето.

По този начин избягвате досадното следене годността на хлорсъдържащите препарати и преизчисляване на концентрацията.

Работата с готовата форма на препарат “Ерлан” не изисква предпазни средства. Концентратът може да дразни лигавицата и кожата на чувствителни към кватернерни амониеви соли.

Затова препоръчваме при работа с концентрата да се поставят ръкавици и да се работи с повишено внимание. Ако, все пак концентрат попадне в очите или устата, измийте обилно с вода.

Препарат за миене и дезинфекция
Повече информация
Дезинфекциращ сапун
Повече информация
Препарат за миене на съдове
Повече информация
Препарат за стъклени повърхности
Повече информация
Универсален почистващ препарат
Повече информация
Препарат за мрамор и теракот
Повече информация
Сандрин